Walmark

Laboratorija Walmark već 20 godina proizvodi dodatke ishrani. Laboratorija mnogo ulaže u razvoj, kontinuiranu i sistemsku modernizaciju opreme i proizvodnog procesa sa ciljem da se obezbedi vrhunski kvalitet proizvoda. Proizvodni proces obuhvata najnovija svetska saznanja na polju farmacije, kao i iskustva eminentnih stručnjaka u Českoj Republici. Walmark poseduje GMP sertifikat za proizvodnju lekova, tako da su, osim proizvodnje dodataka ishrani, uključeni i u proizvodnju lekova.

Za više informacije o laboratorijama Walmark i njihovim proizvodima posetite: www.walmark.eu.

Walmark