Walmark

Laboratorija Walmark već 20 godina proizvodi dijetetske proizvode i dodatake prehrani. Laboratorija mnogo ulaže u razvoj, kontinuiranu i sistemsku modernizaciju opreme i proizvodnog procesa sa ciljem da se obezbijedi vrhunski kvalitet proizvoda. Proizvodni proces obuhvata najnovija svjetska saznanja na polju farmacije, kao i iskustva eminentnih stručnjaka u Českoj Republici. Walmark posjeduje GMP certifikat za proizvodnju lijekova, tako da su, osim proizvodnje dijetetskih proizvoda, uključeni i u proizvodnju lijekova.

Za više informacije o laboratorijama Walmark i njihovim proizvodima: www.walmark.eu.

Walmark